"VİLƏŞ-A" MMC


Mişar daş tullantılarının emalı və satışı

"Viləş AA" MMC Bakı şəhəri Qaradağ rayonu ərazisində fəaliyyət göstərir və əsasən mişar daşı istehsalı nəticəsində yaranan mişar daşı tullantılarının toplanması və satışı ilə məşğul olur. Mişar daşı tullantısı təkrar emal edilərək sement istehsalında xammal kimi istifadə olunur.