"MÜHAFİZƏÇİ" MMC


Mühafizə edilən daşınmaz (binalar, tikililər və qurğular, ərazilər və s.) və burada yerləşən daşınar əmlak (nəqliyyat vasitələri, avadanlıqlar, pul vasitələri, qiymətli əşyalar və s.). Hüquqa zidd əməllərdən qorunması xidmətlərini;


Buraxılış rejimi-Şəxslərin və ya nəqliyyat vasitələrinin mühafizə olunan obyektlərdə nəzarətsiz girişi, çıxışı ha belə bu obyektə əmlakın nəzarətsiz gətirilməsi və ya bu obyektdən əmlakın nəzarətsiz çıxarılması imkanlarını istisna edən qayda və tədbirlərin görülməsi xidmətini;


Mühafizə olunan obyektlərdə müasir tələblərə cavab verən təhlükəsizlik siqnalizasiyası avadanlıqlarının layihələşdirilməsi, quraşdırılması və istismarı ilə əlaqədar texniki xidmətlərin göstərilməsi (sifarişcinin arzu və istəyilə həyəcan siqnalını onun mobil telefonuna və yaxud internet şəbəkəsinə qoşulma imkanı).


Hüquqa zidd qəsdlərdən mühafizə məsələləri ilə bağlı fiziki və hüquqi şəxslərə tövsiyələrin hazırlanmasını təklif edir!